Rivning av fastighet

Vid totalrivningsarbete av fastigheter krävs det både kunskap och utrustning. Utrustningen är i huvudsak stora anläggningsmaskiner som är kapabla att dra ner hus av olika material på ett effektivt och säkert sätt. Vi skriver om några saker som kan vara bra att tänka på när det ska rivas stora byggnader, i synnerhet bostadshus som ska demoleras och göras om till grönområde.

Maskinutrustning

Enterprenadmaskinerna som behövs kan variera i storlekar i allt från 1000 till 6 000 kg tunga, beroende på vilken typ av arbete de ska utföra. Om det är ett högt bostadshus kan det behöva extra långa armar till rivningsmaskinerna som når upp till toppen av byggnaden, eftersom man i huvudsak river uppifrån. Om fastigheten är mer än 20 meter hög kan man placera rivningsmaskinerna ovanpå byggnaden och riva därifrån och neråt. Maskinerna behöver vara utrustade med verktyg som:

  • Betonghammare
  • Pulveriserare
  • Betongsax
  • fl.

Tillstånd m.m.

Vid all form av rivningsarbete måste tillstånd ansökas via den aktuella kommen där fastigheten står. De fastslår om rivningen är möjlig och kommer att följa upp med provtagning efter att rivningsarbetet är klart för att se till så att marken inte är giftig och måste saneras. Efter de flesta rivningar brukar någon form av sanering krävas eftersom det kan falla skadliga restprodukter från huset som olja, asbest, m.m.

Entreprenad

Ta hjälp av professionella entreprenader som SEMAB AB om ni ska utföra rivning och anläggningsarbete i Stockholm. De har maskinerna och kunskapen som krävs för att göra ett fullgott och miljögodkänt arbete.entreprenadmaskin