Om logistik

En betydande del inom transport är logistik. Kortfattat innebär logistik till exempel processen att överse huruvida ett tåg eller en lastbil kommer i tid med en leverans av gods/varor. De som arbetar professionellt med logistik ser till att människor och frakt tar sig från ett ställe till ett annat när de förväntas att göra det. De ser vidare till att flödet fortsätter när det är dags för nästa etapp av färden (det vill säga att till exempel flygpassagerare som byter flygplan kommer i tid för att hinna med nästa flyg till slutdestinationen).

Renodlade logistikföretag

De flesta stora transportbolag har en logistik avdelning som överser transportflöden, men det finns även renodlade logistikföretag som själva inte äger transportfordonen utan bara fokuserar på att övervaka transportflöden så att allt flyter på. Logistikbolagen är alltså en förlängd arm för många transportbolag som väljer att kontraktera professionella logistiker så att de enbart kan fokusera på sin transportverksamhet.

En stor industri

Logistik industrin är stor och omsätter miljardbelopp bara i Sverige. Yrket ”logistiker” är fortsatt eftertraktat och söker man en karriär inom området finns det fortfarande gott om jobb. Rent konkret innebär jobbet planering och effektiv hantering av transporter av allt från människor och fysiska paket till stora sjöflottor eller flygtransporter av industrigods. Logistikbranschen fortsätter att växa, men samtidigt utvecklas också informationsteknologier som på sikt kommer ersätta den mänskliga faktorn i större utsträckning. Idag går det oerhört lätt och smidigt att spåra försändelser av gods eftersom satelliter finns tillgängliga överallt. Detta effektiviserar transportprocessen enormt. Om man följer med i teknikutvecklingen och lär sig de nya förutsättningarna för logistik har man helt klart goda karriärs möjligheter i flera år framöver.