När katastrofen inträffar under transporten

En mörk baksida av alla transporter är olyckor som sker. Det kan vara skepp som sjunker, tåg som spårar ur, lastbilar som krockar eller välter – eller till och med sådana små men djupt tragiska händelser som att någon kastar sig framför ett tåg. I alla dessa situationer skapas trauman som måste hanteras för att inte de inblandade ska få sår för livet som aldrig läker. Ett trauma är en allvarlig sak som man måste ta tag i. På Finjagården, ett behandlingshem i Skåne, är man experter på flera olika behandlingsformer och de kan vara behjälpliga efter traumatiska olyckor i samband med transport. Här använder man sig av olika behandlingar för att lösa upp de trauman som oftast skapas. Deras expertisområden är bland annat KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och DBT (Dialektisk Beteende Terapi).

KBT efter en traumatisk olyckaDBT

Efter en traumatisk olycka finns det olika behandlingsformer för att lösa upp det emotionella traumat. En effektiv och bra metod är KBT. Denna terapiform är bäst lämpad för personer som inte lider av några särskilda personlighetsstörningar, utan helt enkelt har fastnat i någon företeelse som hindrar dem från att leva sitt vardagliga liv utan problem. En typisk sådan händelse är en traumatisk olycka. Det kan uppstå olika blockeringar och rädslor som följd. Exempelvis att man bli överdrivet rädd att sätta sig i en bil igen efter en bilolycka. På ett sätt är det en rimlig reaktion på en sådan händelse, men den hindrar en från att göra många saker i ett vardagligt liv. Då måste man få hjälp att övervinna denna rädsla.

Trauman från olika håll

Ett stort trauma – för många inblandade – är när någon tar sitt liv genom att hoppa från en bro framför ett tåg. Dels blir det oundvikligen en traumatisk situation för tågföraren som måste hantera det faktum att fordonet han framförde dödade någon annan – oavsett om han hade kunnat förhindra det eller ej. Men den andra sidan av myntet är personen som kastar sig framför tåget. Denna kanske inte dör, utan överlever – skadad, invalidiserad – och fortfarande med smärtan i sig som drev personen till att försöka ta sitt liv. Kanske är det då DBT som behövs för denna person – då personen i fråga mycket väl kan ha större personlighetsstörningar. De behöver kanske:

  • Lära sig hantera sina känslor
  • Medveten närvaro
  • Hantera relationer
  • Kedjeanalys.