Miljö och transport

Visst är det så att transportindustrin gör det möjligt för ekonomier att gå runt. Utan transport kan till exempel inte en fönstertillverkare i Tyskland sälja sina produkter i Frankrike. För produktion och försäljning genom export är transport fundamentalt. Tyvärr innebär dock transport en påfrestning för miljön.

Den inverkan som transport har på miljön är faktiskt enorm eftersom det förbrukas och förbränns stora mängder energi och bränslen, däribland olja. Detta skapar i sin tur luftföroreningar och bidrar i hög grad till den globala uppvärmningen genom utsläppet av koldioxider. Om man gör en bredare jämförelse bland industrisektorer, ligger transport i topp bland så kallade miljötjuvar. Detta vet förstås transportföretagen och transportfordonsindustrin om, varför man långsiktigt har som mål att både energi- och bränsleeffektivisera dagens nya transportfordon.

Regleringar

Genom att reglera farliga utsläpp och förbränningar från bland annat transport- och personliga motorfordon på statlig nivå i U-länder förväntas miljögiftsutsläppen minska. Det som strider mot detta är att både produktion och användning av motorfordon faktiskt ökat. Myndigheter har gjort otaliga utredningar och analyser av hur man kan minska kolutsläpp för vägfordon. Det man kommit fram till är att energinanvändning och utsläpp kan variera beroende på var de äger rum, men att kolbränslen faktiskt kan ersättas. Åtminstone i någon skala. Miljöexperterna står fast vid att man skall förbruka färre mängder bränsle i luften, längs järnvägar och bilvägar och öka den eldrivna transporten samtidigt som man optimerar och effektiviserar energianvändandet.

Ett gemensamt globalt problem

Transportindustrins utsläpp har tydliga effekter på vår personliga hälsa. Gör vi inget åt problemet långsiktigt kommer vi som individer att drabbas. Ett miljöproblem är inte bara en sektor eller industris egna angelägenhet. Det är ett gemensamt problem som alla måste sätta sig in i för att kunna påverka det i rätt riktning. Det man kan börja med är att förstå problematiken bättre för att skapa sig ett medvetande. Därefter kan man närma sig myndigheter, industrier och beslutsfattare. Engagerar du dig idag så kommer vi säkert att få en vackrare värld imorgon!