Hållbara byggnader

Vet du vilka alternativ det finns för att bygga optimala konstruktioner för lager och industri? Vi reder ut det och ger lite tips på vägen i den här bloggposten om stålkonstruktioner mot tegel, betong och trä.

Dåtidens lokaler

Förr i tiden byggde man alltid industrilokaler av tegel och betong. Mycket på grund av den långa hållbarheten i materialet och att det inte på verkas vid brand, vilket alltid var en påtaglig fara under dåtidens verksamheter, innan man visste bättre och höll brandsäkerhet i centrum. Då var tegel och betong förhållandevis billigt att bygga med också.

Lagerlokal

Man förvarade material och lagerhöll till verksamhet och industri allt som oftast i stora träbyggnader, som inte var helt olika landbrukens lador, som hade ungefär samma funktion. De stora nackdelarna var givetvis att trä lätt brinner ner och påverkas av fukt och väderskiftningar. Det var alltså inte en hållbar lösning.

Nutidens stålhallar

Idag väljer man hellre tåliga men kostnadseffektiva material som stål. Bland annat så tillhandahåller Temahallen AB hållbara stålhallar till industri- och lagerverksamhet. Dessutom passar de även bra som mässhallar eller maskinhallar. Stålkonstruktionen står stark mot olika väderförhållanden och går snabbt att få upp vid önskan. Om du behöver stålbyggnad i Göteborg kan du med fördel höra av dig till Temahallen. De finner en lösning som passar dina behov och uppför byggnaden inom tidsram och enligt överenskommet pris. Oavsett om du ska förvara maskiner eller sköta annan verksamhet tar de gärna emot din förfrågan och bygger en konstruktion i Göteborg som du kan vara nöjd med.