Allt om transport

Kanske är du verksam inom transport eller har ett företag som är beroende av transport? Den här sidan är tillägnad dig som vill lära dig mer om transport och de fundament som är viktiga för att transportflöden skall fungera som bäst. Om man är duktig på att få transporter att fungera kan man få en verksamhet att både spara mer pengar genom en högre effektivitet och uppnå en bättre så kallad logistik. Det sistnämnda är något som vi också kommer att behandla djupare.

Varje företag, statlig organisation eller privarperson världen över är i behov av transport i någon bemärkelse. Med transport menas rörelsen av människor, djur eller gods från en plats till en annan. För att transportera något eller någon behövs ett transportfordon som har möjligheten att färdas via luft, vatten, väg, järnväg, kabel, rör eller rymd. En fungerande transport av industriprodukter och konsumtionsgods är en livsnödvändighet för att världsekonomierna skall gå runt.

Förutsättningar för transport

Den viktigaste förutsättningen för transport är att en fungerande infrastruktur finns i form av vägar, järnvägar, vattenvägar, kanaler, luftvägar och rörledningar. Även terminaler bör finnas såsom flygplatser, järnvägar, busstationer, varuhus, truckterminaler, bensinsstationer och hamnar.

De fordon som färdas via de nyss nämnda infrastrukturerna inkluderar bland andra bilar, cyklar, bussar, truckar, helikoptrar, flygplan, båtar och rymdskepp. Oftast är det en stat som äger infrastrukturen och därmed har en direkt inverkan på hur smidigt transporter kan flöda inom landet. Ju mer välutvecklat ett land är industriellt, desto större chans är det att transportflödet går smidigare.

Transport och miljö

Varje dag görs flera tusentals industriella transporter bara i Sverige. Över hela kontinenten görs betydligt fler. Detta innebär av naturliga skäl att transporter – i synnerhet de som kräver större fordon såsom lastbilar, fartyg och flygplan – har en stark negativ inverkan på miljön. Givetvis är transportindustrin medveten om detta, varför det görs försök att minska föroreningar och utsläpp som orsakas av en massiv bränsleförbrukning. Det är tyvärr ett faktum att land, luft och vatten belastas för varje transport som görs och gör vi inget åt saken kommer vår värld att fara illa i framtiden. Teknik spelar här en stor roll och tendensen går för närvarande starkt mot att tillverka så miljövänliga fordon som möjligt.

Tre huvudtyper av transport

Det går att dela in transport i tre huvudgrupper:

  • Passagerartransport
  • Sjöfartstransport
  • Transport som riktas mot tillverkning/produktion

Vi kommer titta lite närmare på dessa i våra artiklar och berätta om den senaste utvecklingen inom hela transportindustrin. Vår förhoppning är att du kommer att ha nytta av vårt material om du är intresserad av transport generellt eller har för avsikt att jobba i branschen i framtiden.